ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ :053-106-153 , 093-137-4778

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลบ่อหลวง คืออะไรคะ

ตอบ: “เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ”

ถาม: เทศบาลตำบลบ่อหลวง เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น. ในวันและเวลาราชการ